Tvorba do nemocnic a ordinací praktických lékařů je naší největší výzvou. Chceme aby naše výtvory pomáhaly malým i velkým překonávat jejich bolesti a bolístky a pomohly jim zapomenout na strasti života

Pomohli jsme již zkrášlit prostředí na dětském oddělení nemocnice v Trutnově, nemocnici na Homolce v Praze, ordinaci dětského lékaře ve Rtyni v Podkrkonoší a ordinaci dětského lékaře v Úpici.